Taş Ocaklarımız

Kocaeli sınırlarındaki altyapı ve üst yapı çalışmalarında değerlendirmek üzere 6 ruhsatlı taş taş ocağımızı aktif çalıştırdık. 4 yılda 3 adet ocağımızda 2.000.000 ton üretim gerçekleştirdik.


2019: 69.000 Ton

2020: 435.000 Ton

2021: 521.000 Ton

2022: 975.000 Ton


#Ulaşım #Erişim #Yol #Üstyapı #Stabilize #Kocaeli #Üretim #Malzeme