Piroliz Tesisleri

Evsel atıkların depolanmadan bertarafı için piroliz yöntemini devreye aldık. 400 ton/gün kapasiteli piroliz tesisisimizin kurulum çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında evsel atıktan elektrik enerjisi üretmek ve depolama alanı ihtiyacımızı azaltmayı hedefliyoruz. 

#SürdürülebilirÇevre #YeşilMaviKocaeli #SıfırAtık #ÇevreEylemPlanı #EvselAtık #Çöp #Pirolz #İzaydaş #Kocaeli