Mavi Takım

Deniz yüzeyine atılan ambalaj atıklarını toplama ve geri dönüştürme faaliyetlerimizi 2022 yılında kurduğumuz Mavi Takım’la güçlendirdik. Mavi Takımla 2022 yılında kıyılarımıza atılan 14.085 kg geri dönüşebilir atık topladık.

#SürdürülebilirÇevre #YeşilMaviKocaeli #SıfırAtık #ÇevreEylemPlanı #GeriDönüşüm #İzmit Körfezi #Kocaeli