Gemi Atıkları ve Deniz Yüzeyi Temizliği

Körfezde seyreden gemilerin atıklarını düzenli olarak topladık. Deniz yüzeyini süpürgelerimizle periyodik olarak temizledik.


2019: 12.704 m3 gemilerden atık – 320 ton yüzeyden atık

2020: 13.033 m3 gemilerden atık – 850 ton, yüzeyden atık

2021: 16.147 m3 gemilerden atık – 500 ton, yüzeyden atık

2022: 24.953 m3 gemilerden atık – 220 ton, yüzeyden atık

#SürdürülebilirÇevre #YeşilMaviKocaeli #SıfırAtık #ÇevreEylemPlanı #EvselAtık #Çöp #Müsilaj #İzmit Körfezi #İzaydaş #Kocaeli