Gemi Atıkları Kabul Tesisi

Kocaeli limanlarına gelen gemilerden toplanan atıkların yönetimini etkin gerçekleştirmek üzere tesisi projelendirdik, yatırımını tamamladık. Petrol türevli atıkların susuzlaştırılarak yakıt olarak kullanılmasını temin etmek üzere güncel teknolojilerin kullanıldığı tesisimizi kurduk.


2019: 3.409 gemi, 12.724 m3

2020: 3.454 gemi, 13.033 m3

2021: 4.193 gemi, 16.147 m3

2022: 3.970 gemi, 24.953 m3

#Atık #SıfırAtık #Marmara #SürdürülebilirÇevre #İzaydaş #Kocaeli