Evsel Atık Gazlaştırma Tesisi

Düzenli depolama alanı ihtiyacımızı azaltmak, toplanan evsel atığı enerjiye dönüştürerek tekrar kullanmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğinde Evsel Atık Gazlaştırma Projesi’ni başlattık. Proje kapsamında tesisi tamamladık,

Ar – Ge faaliyetlerini başlattık. 

#SürdürülebilirÇevre #YeşilMaviKocaeli #SıfırAtık #ÇevreEylemPlanı #EvselAtık #Çöp #İzaydaş #Kocaeli