Tarım Şûrası

Kocaeli sınırlarında sürdürülebilir tarım, tarımsal verimin geliştirilmesi, tarımsal kendine yetebilirlik ve katma değerin artırılması konularında Kocaeli Tarım Şûrası ve Çalıştayını sektörün bütün paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdik. Tarım vizyonunuzu ortak akılla oluşturduk.

#Kırsal #Tarım #Şura #TarımŞûrası #Hayvancılık #Çiftçi #DirençliŞehir #GıdaTedarikZinciri