Balçık Toki Rezerv Alanı

Kentsel dönüşüm çalışmalarında rezerv konut alanı olarak kullanılmak üzere Gebze Balçık Mahallesi’nde 950.000 m² alanın imar değişiklik planlarını hazırladık, Belediye meclisimizin onayıyla, 2021 yılında planı uygulamaya aldık.

#DirençliKent #AfetGüvenliŞehir #KentselDönüşüm #RezervKonut #Plan #Balçık #Gebze